ПРИВЕТСТВУЮ ТЕБЯ, ДОРОГОЙ ПОСЕТИТЕЛЬ! НАДЕЮСЬ,ЭТИ МАТЕРИАЛЫ ПОМОГУТ ТЕБЕ В УЧЕБЕ ИЛИ ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. УДАЧИ!

понедельник, 11 апреля 2016 г.

воскресенье, 20 марта 2016 г.

Starożytny Rzym

Starożytny Rzym – cywilizacja rozwijająca się w basenie Morza Śródziemnego i części Europy. Jej kolebką było miasto Rzym leżące w Italii, które w pewnym momencie swoich dziejów rozpoczęło ekspansję, rozszerzając swoje panowanie na znaczne obszary i wchłaniając m.in. kulturę starożytnej Grecji.

среда, 16 марта 2016 г.

Etruskowie-Этруски

Etruskowie (etr. Rasenna lub Rasna, gr. Τυρρηνοί Tyrrhenoi, łac. Etrusci lub Tusci) – współczesna nazwa ludu, który zamieszkiwał w starożytności północną Italię (Etrurię), pomiędzy rzekami Arno i Tyber, co najmniej od VII w. p.n.e. aż do I w. n.e. Następnie zostali podporządkowani i wchłonięci przez rozwijającą się kulturę łacińską, z którą graniczyli od południa. Pochodzi od nich nazwa Morze Tyrreńskie. Stanowili ważny łącznik pomiędzy kulturą Grecji a ludami Półwyspu Apenińskiego, które za ich pośrednictwem przyswoiły pismo i system wierzeń. Nie istniało państwo etruskie, każde miasto zachowywało autonomię.

воскресенье, 6 марта 2016 г.

Najsłynniejsi greccy filozofowie

Osiągnięcia, które uczyniły Grecję nauczycielką całej Europy, a za jej pośrednictwem także świata, są bogate i zróżnicowane. Wyłania się z nich jednak decydujący motyw - rosnąca wiara w rac­jonalne, świadome dociekania.
Jeżeli cywilizacja oznacza postęp w stronę poddania ludzkie­go umysłu i naturalnego otoczenia człowieka kontroli rozumu, to Grecy przebyli w tym kie­runku dłuższą drogę niż ich poprzednicy.
Ich dociekania filozoficzne stanowiły element jednej z najważniejszych intuicji wszechczasów, przekonania, że możliwe jest znalezienie spój­nego i logicznego wyjaśnienia zjawisk, że świat nie opiera się w ostatecznym rachunku na bezsensownej woli bogów czy demonów.
Postulat racjonalnego myślenia był jednym z największych osiągnięć cywilizacji greckiej.

воскресенье, 28 февраля 2016 г.

Starożytne Igrzyska Olimpijskie w Grecji

OLIMPIA - leżała ona w Elidzie (zachodni i północno-zachodni Peloponez). Położona u zbiegu dwóch rzek - Alfejosu i Kladeosu. Miasto w którym co cztery lata, począwszy od 776r. p.n.e. (pierwsza zachowana lista zawodników igrzysk olimpijskich), odbywały się igrzyska sportowe ku czci Pana Niebios - Zeusa Gromowładnego. Między wzgórzami zarosłymi borem, wśród łąk zielonych w tzw. "świętym kręgu" - stały liczne świątynie i budowle przeznaczone na mieszkania dla kapłanów, ćwiczenia zawodników i magazyny darów składanych bogu przez przybyłych zawodników i gości.